Grunner til avslag på søknad om forbrukslån

Å ta steget med å sende inn en søknad om forbrukslån, er noe man ikke gjør med mindre det er helt nødvendig. Men hva gjør du om plan B faller igjennom og du trenger midler nå?

Undersøkelser viser at nærmere 7 av 10 søknader om forbrukslån og kredittkort avslås.

Bare husk at avslaget ikke reflekterer hvor god kontroll du har over egen økonomi. Dette er en enkel gjennomgang av hvorfor lånesøknaden din kan bli avslått og årsakene til hvorfor du ikke får innvilget en søknad på et forbrukslån.

Kredittsjekken avgjør søknad om forbrukslån

Det er først og fremst resultatet av kredittsjekken som avgjør om du får innvilget lån eller ikke. Finansavtaleloven pålegger banken å foreta en kredittsjekk når kunden har søkt om lån.

Kontrollen foretas for å se om banken har en redusert risikoen ved et pengetap om kunden ikke evner å tilbakebetale lånet. Kredittsjekken reduserer også risikoen for at kunden får videre gjeldsproblemer.

Betalingsevnen til kunden og søker avgjøres av inntekt sammenlignet med utgifter. Lånetaker skal kunne dekke eksisterende gjeld, livsopphold, boutgifter, samt kunne betjene det nye lånet.

Kredittsjekken avgjør kredittscoren som indikerer betalingsevnen din, og går fra null til tusen der tusen er det beste med lavest risiko og bedre rentebetingelser. Om kredittscoren din er for lav, vil du få vanskeligheter med å ta opp forbrukslån og andre former for kreditt.

Derfor blir søknad om forbrukslån avslått

Du er ikke garantert et forbrukslån selv om du har inntekt høyere enn minimumskravet på 120 000 kroner per år. Bare én betalingsanmerkning kan få lånesøknaden avslått. Du kan også få søknaden avslått om betalingsevnen er god, men gjelden for høy. Dette er andre grunner til at søknad om forbrukslån kan bli avslått:

 • Eksisterende gjeld er for høy
 • Du har en ellere flere betalingsanmerkninger
 • Pågående og aktive inkassosaker
 • Du er for ung og under bankens aldersgrense
 • Månedlig inntekt er for lav
 • Opphold i Norge på under tre år eller du mangler D-nummer
 • Du kan ikke vise til fast bostedsadresse i Norge på minst tre år
 • Lånetaker tåler ikke en renteøkning på 5 %

Hva kan du gjøre om forbrukslånet blir avslått

Du kan ha søkt om for kort nedbetalingstid, for høy lånesum eller du har for mye gjeld. Dette er hva du kan gjøre når du har fått lånesøknaden avslått:

 • Undersøk om det finnes banker som spesialiserer seg på problemstillinger, som når kunden har betalingsanmerkninger
 • Hent inn tilbud på å refinansiere gjelden
 • Sikkerhet aksepteres i pant i bolig eller annen eiendom du eier eller en kausjonist
 • Husk at noen banker er villige til å gi deg lån til tross for inkassosaker. Det forutsetter at pengene brukes til å nedbetale gjelden.
 • Samle alle lån og kreditter i forbindelse med refinansiering
 • Send søknader til så mange banker som mulig eller bruk en låneagent for å kartlegge markedet
 • Be om en begrunnelse for avslaget og send inn klage om du er uenig
 • Søk om lengre nedbetalingstid eller lavere lånebeløp

Type bank kan avgjøre

En viktig årsak til at det lønner seg å søke om lån i flere banker er for at bankene har ulik praksis. De to vanligste banktypene er nisjebanker og sparebanker, der førstnevnte ikke har som krav at kunden skal være eksisterende kunde ved søk om lån.

Fellesnevneren er at en bank følger ikke alle anbefalinger slavisk eller tar avgjørelsen basert på én faktor alene. Det er helhetsvurderingen som avgjør. Jo lavere lånesum det søkes om, jo lettere fraviker kredittscoren og anbefalingene, og motsatt. Bankene har mulighet til å bruke skjønn i alle søknader om lån.

Oppsummering

Årsaken til avslaget på lånesøknaden kan gjelde både mindre alvorlige og alvorlige forhold og er ofte sammensatt.

Det er ikke sånn at det er alt eller ingenting eller at én faktor utelukker andre. Noen banker innvilger gjerne et mindre forbrukslån dersom kunden regnes for å være kredittverdig, men ikke oppfyller alle krav.

På en annen side kan det å bytte adresse ofte gi et utslag på lånesøknaden. Du kan uansett ikke vite hva dine alternativ er om du ikke får en begrunnelse for avslaget direkte fra banken.

Ved for eksempel refinansiering unngår du videre betalingsanmerkninger og rettslig inndrivelse av gjelden. Du øker også dine sjanser om du søker om lån i flere banker og kartlegger markedet selv i stedet for å la én bank gjøre all jobben.

Forbrukslån til bilreparasjoner

Når bilen må på verksted er det sjeldent en god nyhet for lommeboka. Tusenlappene går fort når det er noe som må fikses på bilen. Verkstedregningene kommer sjeldent beleilig. Dessverre hjelper forsikringen lite når det er ødeleggelser knyttet til ordinær bruk. Det er heller ikke alle som har en bufferkonto stående til slike tilfeller. Da kan et forbrukslån hjelpe deg å få bilen på veien igjen.

Ulike typer forbrukslån

Et forbrukslån er et samlebegrep for all usikret gjeld. Når vi snakker om forbrukslån gjelder det både lånemetoden, men også kredittkort og andre kredittrammer. At lånet er uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i dine eiendeler. Dette gir banken økt risiko.

Usikret gjeld er en relativt dyr lånemetode. Bankens manglende sikkerhet kompenseres med en økt rente for deg som låntaker. Det gjør at et forbrukslån kan ha en rente opptil 300 % og mer. Til sammenligning ligger renten på et boliglån gjerne på rundt 2 %. De ulike typene forbrukslån har også svært forskjellige lånevilkår.

 • Forbrukslån brukes om all usikret gjeld
 • Renten kan variere fra 10 % til over 300 %
 • Nedbetalingstiden er maksimalt 5 år for all usikret gjeld
 • De ulike lånemetodene har svært ulike lånevilkår

Forbrukslån

Med et vanlig forbrukslån kan du låne opptil 500 000 eller 600 000 kroner. Det maksimale beløpet du kan låne varierer noe mellom ulike lånutstedere. Den effektive renten ligger stort sett mellom 10 og 15 %. I Norge er det lovbestemt at du maksimalt kan bruke fem år på å nedbetale usikret gjeld. Unntaket er om du bruker forbrukslånet til å refinansiere eksisterende gjeld. Da er maksimal nedbetalingstid 15 år.

Kredittkort

Både kredittkort og kredittrammer er usikret gjeld så snart du benytter kreditten du har fått innvilget. Dette er penger du låner uten sikkerhet og må derfor betales tilbake innen maksimalt fem år. Kredittkort har en effektiv rente mellom 20 % og 30 %. Fordelen med kredittkort er at du ofte får en rentefri periode på 30–60 dager. Kredittrammer du får innvilget har gjerne de samme vilkårene som et kredittkort. Forskjellen går på at du ikke nødvendigvis får et fysisk kort å betale med.

Smålån

Har du behov for et mindre lånebeløp finnes alternativet smålån. Med smålån kan du låne inntil 70 000 kroner. Den effektive renten er som regel lik renten for et kredittkort, på rundt 20 % til 30 %. Nedbetalingstiden er maksimalt fem år, men låner du mindre beløper er det gjerne kortere tid.

Mikrolån

Lånemetoden mikrolån er basert på behovet for kortsiktig lån. Med mikrolån kan du låne mellom 1 000 og 20 000 kroner. Nedbetalingstiden er svært kort, som regel fra en til seks måneder. Den effektive renten gjør dette til en svært dyr lånemetode. Den ligger ofte på alt fra 100 % til 300 %, og noen ganger mer.

Forbrukslån for å betale bilreparasjon

Det å være bileier kommer med både fordeler og ulemper. Det er ikke alltid enkelt å forutse når bilkostnadene dukker opp. Selv om en bufferkonto er lurt å ha til uforutsette kostnader, er det ikke alle som har rom for å bygge opp denne. Mange opplever også at bufferkontoen forsvant til andre uforutsette kostnader.

Når bør jeg bruke forbrukslån til bilreparasjon?

Har du en relativt ny bil som fortsatt er belånt, har du ikke mange andre valg enn å reparere bilen. De fleste har billån med sikkerhet i bilen. Om du selger eller vraker bilen må du dermed innfri lånet. Derfor vil det oftest lønne seg å reparere bilen. Er bilen under fem år gammel bør du undersøke hvorvidt det kan være en reklamasjonssak.

Er bilen din derimot av eldre årgang er det ikke sikkert det er verdt å koste mer på den. Da kan det lønne seg å investere i en ny bil. Du må vurdere kostnaden opp mot bilens verdi før du tar opp et lån.

Hvilken lånemetode bør jeg velge?

Skal du dekke bilkostnadene med et forbrukslån bør du velge det rimeligste alternativet for ditt behov. Hvilken lånemetode som er billigst vil avhenge av hvor lang nedbetalingstid du trenger. Først og fremst bør du forsøke å unngå et mikrolån eller smålån om mulig. Innfrir du kravene til et forbrukslån eller kredittkort vil det alltid lønne seg.

Kortsiktig lånebehov

Et kredittkort har relativt like lånevilkår som et smålån har. Allikevel bør du først og fremst velge et kredittkort om du har et kortsiktig lånebehov. Det er flere fordeler ved å ha en kredittramme sammenlignet med et smålån. Når du tar opp et smålån løper rentene fra første dag. Kanskje faller du også for fristelsen å låne litt ekstra i tilfelle noe skjer. Med et kredittkort bruker du den delen av kredittrammen du har behov for.

Den største fordelen ved å bruke kredittkort er den rentefrie perioden. De fleste kredittkort har ingen renter de første 30 eller 60 dagene. Det betyr at du kan låne penger uten renter for en kort periode. Betaler du tilbake før perioden får du ingen rentekostnader. Trenger du litt lenger tid har du sluppet unna renter i starten.

Langsiktig lånebehov

Trenger du lenger tid på å nedbetale lånebeløpet bør du velge forbrukslånet med lavest rente. Et vanlig forbrukslån er det beste alternativet da. Med en rente som gjerne ligger mellom 10 % og 15 % er det rimeligere enn annen usikret gjeld. På den måten sikrer du lavest mulig rentekostnader. Selv om du kun skal låne mindre beløp vil det lønne seg å velge forbrukslån. Rentenivået vil være bedre også ved mindre lånebeløp.

Nedbetalingstid

Bil synker raskt i verdi. Dette bør du ta med i betraktningen når du velger nedbetalingstid for lånet ditt. Velger du en lang nedbetalingstid kan du risikere at lånet overstiger bilens verdi etter en stund. En annen faktor er at nye bilproblemer kan oppstå mens du fortsatt nedbetaler den forrige verkstedregningen. Velg derfor den korteste nedbetalingstiden du har rom for i økonomien din.

Har du overskudd ved månedsslutt er det mulig å gjøre ekstra innbetalinger på lånet ditt. Sjekk med lånutsteder hva som skjer med lånet ditt når du betaler inn mer eller ved ekstra innbetalinger. De fleste banker nedjusterer nedbetalingstiden din, men noen nedjusterer også avdragene. Det vil si at nedbetalingstiden blir den samme, men du betaler mindre hver måned.

Oppsummering – forbrukslån til bilreparasjoner

Hvis det oppstår uventede kostnader i forbindelse med bilreparasjoner kan du løse det med et forbrukslån. Velger du denne løsningen bør du imidlertid velge det rimeligste lånealternativet. Ved kortsiktig behov er kredittkort den beste løsningen. Da kan du nyte godt av den rentefrie perioden. Trenger du lenger tid for å nedbetale lånet bør du velge et vanlig forbrukslån for å sikre lavest rente. Pass på at du alltid velger kortest mulig nedbetalingstid.