Forbrukslån til bilreparasjoner

Når bilen må på verksted er det sjeldent en god nyhet for lommeboka. Tusenlappene går fort når det er noe som må fikses på bilen. Verkstedregningene kommer sjeldent beleilig. Dessverre hjelper forsikringen lite når det er ødeleggelser knyttet til ordinær bruk. Det er heller ikke alle som har en bufferkonto stående til slike tilfeller. Da kan et forbrukslån hjelpe deg å få bilen på veien igjen.

Ulike typer forbrukslån

Et forbrukslån er et samlebegrep for all usikret gjeld. Når vi snakker om forbrukslån gjelder det både lånemetoden, men også kredittkort og andre kredittrammer. At lånet er uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i dine eiendeler. Dette gir banken økt risiko.

Usikret gjeld er en relativt dyr lånemetode. Bankens manglende sikkerhet kompenseres med en økt rente for deg som låntaker. Det gjør at et forbrukslån kan ha en rente opptil 300 % og mer. Til sammenligning ligger renten på et boliglån gjerne på rundt 2 %. De ulike typene forbrukslån har også svært forskjellige lånevilkår.

  • Forbrukslån brukes om all usikret gjeld
  • Renten kan variere fra 10 % til over 300 %
  • Nedbetalingstiden er maksimalt 5 år for all usikret gjeld
  • De ulike lånemetodene har svært ulike lånevilkår

Forbrukslån

Med et vanlig forbrukslån kan du låne opptil 500 000 eller 600 000 kroner. Det maksimale beløpet du kan låne varierer noe mellom ulike lånutstedere. Den effektive renten ligger stort sett mellom 10 og 15 %. I Norge er det lovbestemt at du maksimalt kan bruke fem år på å nedbetale usikret gjeld. Unntaket er om du bruker forbrukslånet til å refinansiere eksisterende gjeld. Da er maksimal nedbetalingstid 15 år.

Kredittkort

Både kredittkort og kredittrammer er usikret gjeld så snart du benytter kreditten du har fått innvilget. Dette er penger du låner uten sikkerhet og må derfor betales tilbake innen maksimalt fem år. Kredittkort har en effektiv rente mellom 20 % og 30 %. Fordelen med kredittkort er at du ofte får en rentefri periode på 30–60 dager. Kredittrammer du får innvilget har gjerne de samme vilkårene som et kredittkort. Forskjellen går på at du ikke nødvendigvis får et fysisk kort å betale med.

Smålån

Har du behov for et mindre lånebeløp finnes alternativet smålån. Med smålån kan du låne inntil 70 000 kroner. Den effektive renten er som regel lik renten for et kredittkort, på rundt 20 % til 30 %. Nedbetalingstiden er maksimalt fem år, men låner du mindre beløper er det gjerne kortere tid.

Mikrolån

Lånemetoden mikrolån er basert på behovet for kortsiktig lån. Med mikrolån kan du låne mellom 1 000 og 20 000 kroner. Nedbetalingstiden er svært kort, som regel fra en til seks måneder. Den effektive renten gjør dette til en svært dyr lånemetode. Den ligger ofte på alt fra 100 % til 300 %, og noen ganger mer.

Forbrukslån for å betale bilreparasjon

Det å være bileier kommer med både fordeler og ulemper. Det er ikke alltid enkelt å forutse når bilkostnadene dukker opp. Selv om en bufferkonto er lurt å ha til uforutsette kostnader, er det ikke alle som har rom for å bygge opp denne. Mange opplever også at bufferkontoen forsvant til andre uforutsette kostnader.

Når bør jeg bruke forbrukslån til bilreparasjon?

Har du en relativt ny bil som fortsatt er belånt, har du ikke mange andre valg enn å reparere bilen. De fleste har billån med sikkerhet i bilen. Om du selger eller vraker bilen må du dermed innfri lånet. Derfor vil det oftest lønne seg å reparere bilen. Er bilen under fem år gammel bør du undersøke hvorvidt det kan være en reklamasjonssak.

Er bilen din derimot av eldre årgang er det ikke sikkert det er verdt å koste mer på den. Da kan det lønne seg å investere i en ny bil. Du må vurdere kostnaden opp mot bilens verdi før du tar opp et lån.

Hvilken lånemetode bør jeg velge?

Skal du dekke bilkostnadene med et forbrukslån bør du velge det rimeligste alternativet for ditt behov. Hvilken lånemetode som er billigst vil avhenge av hvor lang nedbetalingstid du trenger. Først og fremst bør du forsøke å unngå et mikrolån eller smålån om mulig. Innfrir du kravene til et forbrukslån eller kredittkort vil det alltid lønne seg.

Kortsiktig lånebehov

Et kredittkort har relativt like lånevilkår som et smålån har. Allikevel bør du først og fremst velge et kredittkort om du har et kortsiktig lånebehov. Det er flere fordeler ved å ha en kredittramme sammenlignet med et smålån. Når du tar opp et smålån løper rentene fra første dag. Kanskje faller du også for fristelsen å låne litt ekstra i tilfelle noe skjer. Med et kredittkort bruker du den delen av kredittrammen du har behov for.

Den største fordelen ved å bruke kredittkort er den rentefrie perioden. De fleste kredittkort har ingen renter de første 30 eller 60 dagene. Det betyr at du kan låne penger uten renter for en kort periode. Betaler du tilbake før perioden får du ingen rentekostnader. Trenger du litt lenger tid har du sluppet unna renter i starten.

Langsiktig lånebehov

Trenger du lenger tid på å nedbetale lånebeløpet bør du velge forbrukslånet med lavest rente. Et vanlig forbrukslån er det beste alternativet da. Med en rente som gjerne ligger mellom 10 % og 15 % er det rimeligere enn annen usikret gjeld. På den måten sikrer du lavest mulig rentekostnader. Selv om du kun skal låne mindre beløp vil det lønne seg å velge forbrukslån. Rentenivået vil være bedre også ved mindre lånebeløp.

Nedbetalingstid

Bil synker raskt i verdi. Dette bør du ta med i betraktningen når du velger nedbetalingstid for lånet ditt. Velger du en lang nedbetalingstid kan du risikere at lånet overstiger bilens verdi etter en stund. En annen faktor er at nye bilproblemer kan oppstå mens du fortsatt nedbetaler den forrige verkstedregningen. Velg derfor den korteste nedbetalingstiden du har rom for i økonomien din.

Har du overskudd ved månedsslutt er det mulig å gjøre ekstra innbetalinger på lånet ditt. Sjekk med lånutsteder hva som skjer med lånet ditt når du betaler inn mer eller ved ekstra innbetalinger. De fleste banker nedjusterer nedbetalingstiden din, men noen nedjusterer også avdragene. Det vil si at nedbetalingstiden blir den samme, men du betaler mindre hver måned.

Oppsummering – forbrukslån til bilreparasjoner

Hvis det oppstår uventede kostnader i forbindelse med bilreparasjoner kan du løse det med et forbrukslån. Velger du denne løsningen bør du imidlertid velge det rimeligste lånealternativet. Ved kortsiktig behov er kredittkort den beste løsningen. Da kan du nyte godt av den rentefrie perioden. Trenger du lenger tid for å nedbetale lånet bør du velge et vanlig forbrukslån for å sikre lavest rente. Pass på at du alltid velger kortest mulig nedbetalingstid.

En rask guide til å finne det beste forbrukslånet

Det finnes flere titalls ulike lånetilbud når det kommer til lån uten sikkerhet i Norge. Det kan gjøre det både uoversiktlig og komplisert. Har du behov for forbrukslån er det en fordel å finne det beste tilbudet. Dette er tilbudet som passer ditt behov for lånebeløp og nedbetaling, og som gir deg de beste vilkårene knyttet til renter og gebyrer. Hvordan finne frem til dette tilbudet skal du få en guide til her.

Låneportaler og lånemeglere for forbrukslån

Låneportalene er et utmerket hjelpemiddel når det kommer til å sammenligne ulike lånetilbud. Dette kan også benyttes for andre lån og produkter som bankene tilbyr. Med denne portalen kan du legge inn ønsket lån og behandlingstid. Du får da en oversikt over alle bankene som tilbyr et slikt lån, og et estimat på hva dette vil koste. I flere kan du og legge inn egen alder og om du er student. Slik blir tilbudene justert slik at du kun får opp de bankene som tilbyr lån til personer i din situasjon.

I denne oversikten kan du sammenligne de ulike tilbudene. Finner du et tilbud som passer din økonomiske situasjon kan du gå videre til søknaden fra portalen. uavhengig av hvilken tilbyder du søker lån hos. Ønsker du å forbedre muligheten for lån og sammenligne faktisk tilbud kan du i stedet benytte deg av en låne megler. Du sender inn en søknad om lån, som videreformidles til bankene de samarbeider med. På denne måten kan du få opptil 22 ulike lånetilbud.

Sammenligning av lånetilbud

Har du søkt og fått tilbud om forbrukslån er neste skritt å sammenligne. Når du sammenligner lånetilbudene skal du se på flere faktorer. Flere henger seg opp i den effektive renten som spiller en viktig rolle. Men det holder ikke å bare se på renten. Du må se på lånet som en helhet. Det er også verdt å benytte en kalkulator for å se hvordan ulik nedbetalingstid påvirker den totale lånesummen.

Hvor mye du må betale tilbake bestemmes av tre faktorer: Hvor mye du låner, hvor mye du må betale i renter og gebyrer og hvor lenge du betaler. Lang nedbetalingstid vil gi et dyrere lån fordi du betaler renter og gebyrer over en lengre periode. Så når du sammenligner lånetilbud må du se på både renter og nedbetalingstid, og hvordan disse påvirker den totale lånesummen. Laveste rente og korteste nedbetalingstid gir billigste lånetilbud.

Utbetaling av forbrukslån

Med digitale søknader for lån er det mulig å søke om forbrukslån og få svar på dagen. Dette gjør det mulig å sammenligne lånetilbud innen kort tid uavhengig av om du søker hos bankene selv eller benytter en megler. Rask behandlingstid betyr ikke nødvendigvis rask utbetaling. Bankene har flere retningslinjer som må følges før lånet kan utbetales. Dette inkluderer signering av låneavtalen. Denne må være registrert og godkjent av banken før lånet kan utbetales. Dette tar normalt 1 til 3 virkedager, alt avhengig av hvilken bank du har og når du sendte inn signert avtale.

Oppsummering

Det beste forbrukslånet er det som passer din økonomi best og som gir deg de beste vilkårene. For noen innebærer dette en lav månedsbetaling, for andre er det en høyere lånesum. Generelt sett er det beste forbrukslånet det som gir den laveste totale lånesummen. Det må også passe med din økonomi, slik at du kan håndtere den månedlige betalingen. Et godt råd her er å heller velge en lengre nedbetalingstid slik at du kan håndtere betalingene. Forbrukslån har fleksibel nedbetalingstid, så har du mulighet til å betale ned mer, kan du det. Med økt nedbetaling, enten månedlig eller når du har mulighet, reduseres nedbetalingstiden og de totale kostnadene.