Finnes det forbrukslån med sikkerhet?

At et forbrukslån er uten sikkerhet betyr at låntakeren ikke trenger stille med pant. Dette øker risikoen for banken, noe de kompenserer for ved å kreve høyere renter. Usikrede lån er derfor omtrent alltid dyrere enn sikrede lån. Vi vil jo alle låne så billig som mulig, og de som kan stille med sikkerhet vil naturligvis utnytte dette.

De fleste lån er uten krav til pant

Den store majoriteten av norske nisjebanker og sparebanker gir deg ikke muligheten til å få forbrukslån som er sikret med pant. Hovedårsaken er at pantesikring krever en del administrasjon. Blant annet må verdien på panteobjektet, det vil normalt si boligen til låntakeren, fastsettes. Pantet må deretter registreres i Eiendomsregisteret. Alt merarbeidet krever også at banken har dedikerte fagfolk som tar seg av ekstraarbeidet, og derav får de betydelig høyere lønnsutgifter.

I mange tilfeller vil arbeidet med dette være alt for omfattende i forhold til størrelsen på forbrukslånet. Å for eksempel kreve pantesikring på et lån til 30 000 kroner er ikke hensiktsmessig.

Forbrukslån fra spesialbanker

Det finnes likevel et lite knippe spesialbanker som faktisk tilbyr lån med sikkerhet som også kan brukes til forbruk. Dette er selskap som Kraft Bank, Bluestep, Svea Finans og Bank2. Lånene deres er imidlertid først og fremt ment for folk som ikke får låne i andre banker.

Dette er de typiske kundene til spesialbankene:

 • Personer med betalingsanmerkning (får avslag i alle andre banker).
 • Personer med veldig variabel inntekt (ofte selvstendig næringsdrivende).
 • Personer som ikke får mellomfinansiering i andre banker.
 • Personer som trenger å refinansiere høy forbruksgjeld men får avslag i andre banker.

For å få låne må søkeren altså stille med sikkerhet. Spesialbankene krever her fortrinnsvis en bolig du selv eier, subsidiært annen eiendom som er salgbar. Du kan også få lån med kausjonist, der kausjonisten stiller med realkausjon (pant). Se nettsiden Forbrukslån for en oversikt over forbrukslån uten sikkerhet.

Sparebankenes rammelån

I prinsippet kunne vi også kalt såkalte rammelån som sparebankene tilbyr for en slags kombinasjon av boliglån og forbrukslån. Tilbud som kalles seniorlån, flexilån eller boligkreditt virker på samme vis.

Du får en låneramme på et visst beløp av banken, og disponerer pengene nesten helt fritt. Nesten fordi deler av lånet vil sannsynligvis være gjeld som er tilknyttet boligen.

Et rammelån skal være sikret med pant i bolig. Lånet kan ikke være større enn 60% av boligens verdi. Dette kan vi illustrere med et eksempel:

 • Boligens verdi er 2 000 000 kroner (2 millioner).
 • 60% av 2 millioner er 1 200 000 kroner.
 • 1,2 millioner er derfor den maksimale lånerammen på et eventuelt rammelån.
 • Låntakeren har 800 000 kroner i gjeld på boligen.
 • Med maksimal låneramme på 1,2 millioner har låntakeren dermed 400 000 kroner som kan brukes til hvilket som helst forbruk.
 • Hvis låntakeren har null gjeld på boligen vil det disponible beløpet (forbrukslånet) være inntil 1,2 millioner kroner.

Forøvrig virker rammelånene til dels på samme vis som en kontokreditt. Du betaler renter kun på den delen av lånerammen du faktisk har brukt. Det trenger heller ikke være krav til avdrag, og lånerammen kan brukes kontinuerlig. Du fyller den nemlig opp igjen hver gang du eventuelt betaler tilbake noe av det du brukte.

Ulemper med rammelån

Et rammelån kan være en gunstig løsning for eldre som ønsker seg mer penger å rutte med, for eksempel fordi pensjon, lønn eller trygd ikke strekker til. Imidlertid er rentene på et rammelån høyere enn på vanlige boliglån. I mange tilfeller er et rammelån et gradvis salg av boligen, der banken ender opp som hel- eller delvis eier til slutt.

De fleste tar opp vanlige forbrukslån

De aller fleste som trenger finansiering uten krav til pant ender opp med å søke om vanlige forbrukslån. Unntakene er fortrinnsvis folk som skal refinansiere høy forbruksgjeld, og som da kan stille med pant.

Fordelene er at et usikret lån er enklere å få på plass, både tidsmessig og administrativt. Ulempen er at rentene blir høyere enn på et pantesikret lån.

Les også: Forbrukslångjelden synker

Forbrukslån er ikke alltid dyre

Det er viktig å forstå hvordan bankene tenker når du skal ta opp et forbrukslån. At bankene ikke krever sikkerhet stemmer nemlig ikke helt. Sikkerheten deres ligger i stedet i din betalingsevne og betalingshistorikk. Har du sterk økonomi og har unngått inkassosaker og betalingsanmerkninger, tar banken egentlig en veldig lav risiko. Det belønner de som regel med å gi deg lavere renter enn en person som har mindre solid økonomi.

Et forbrukslån kan per i dag ha nominelle renter helt ned mot 5% eller 6%. Dette er ikke dyrere enn mange billån som faktisk er sikret med pant, og heller ikke så mye mer enn enkelte bankers rammelån. Men, for å få slike renter må altså låntakeren ha meget solid økonomi.

Søkere med svak økonomi kan ende opp med betydelig høyere nominelle renter, og gjerne opp mot 15% til 18%. Dette vil også komme an på lånesummen det søkes om.

Tips når du skal søke om forbrukslån

Du bør gjøre en innsats for å skaffe deg så lave renter som mulig når du først skal låne uten sikkerhet. Det gjør du ved å både sjekke alle muligheter i markedet, og ved å gjøre deg mer attraktiv for bankene.

 • Skaff oversikt – Skaff deg oversikt over flest mulig banker som tilbyr lånet du trenger.
 • Hent tilbud – Send søknad til samtlige alternativer og vent på svar.
 • Sammenlign betingelsene – Velg det lånet som har de laveste effektive rentene og laveste totalkostnader. Husk å sammenligne like lånesummer med lik nedbetalingstid.
 • Lån sammen – Hvis du er gift eller samboer kan dere vurdere å låne sammen. Banken har da bedre sikkerhet (begge parter har ansvar for tilbakebetalingen), noe som vil øke lånesjansene og sannsynligvis gi bedre rentebetingelser.

Grunner til avslag på søknad om forbrukslån

Å ta steget med å sende inn en søknad om forbrukslån, er noe man ikke gjør med mindre det er helt nødvendig. Men hva gjør du om plan B faller igjennom og du trenger midler nå?

Undersøkelser viser at nærmere 7 av 10 søknader om forbrukslån og kredittkort avslås.

Bare husk at avslaget ikke reflekterer hvor god kontroll du har over egen økonomi. Dette er en enkel gjennomgang av hvorfor lånesøknaden din kan bli avslått og årsakene til hvorfor du ikke får innvilget en søknad på et forbrukslån.

Kredittsjekken avgjør søknad om forbrukslån

Det er først og fremst resultatet av kredittsjekken som avgjør om du får innvilget lån eller ikke. Finansavtaleloven pålegger banken å foreta en kredittsjekk når kunden har søkt om lån.

Kontrollen foretas for å se om banken har en redusert risikoen ved et pengetap om kunden ikke evner å tilbakebetale lånet. Kredittsjekken reduserer også risikoen for at kunden får videre gjeldsproblemer.

Betalingsevnen til kunden og søker avgjøres av inntekt sammenlignet med utgifter. Lånetaker skal kunne dekke eksisterende gjeld, livsopphold, boutgifter, samt kunne betjene det nye lånet.

Kredittsjekken avgjør kredittscoren som indikerer betalingsevnen din, og går fra null til tusen der tusen er det beste med lavest risiko og bedre rentebetingelser. Om kredittscoren din er for lav, vil du få vanskeligheter med å ta opp forbrukslån og andre former for kreditt.

Derfor blir søknad om forbrukslån avslått

Du er ikke garantert et forbrukslån selv om du har inntekt høyere enn minimumskravet på 120 000 kroner per år. Bare én betalingsanmerkning kan få lånesøknaden avslått. Du kan også få søknaden avslått om betalingsevnen er god, men gjelden for høy. Dette er andre grunner til at søknad om forbrukslån kan bli avslått:

 • Eksisterende gjeld er for høy
 • Du har en ellere flere betalingsanmerkninger
 • Pågående og aktive inkassosaker
 • Du er for ung og under bankens aldersgrense
 • Månedlig inntekt er for lav
 • Opphold i Norge på under tre år eller du mangler D-nummer
 • Du kan ikke vise til fast bostedsadresse i Norge på minst tre år
 • Lånetaker tåler ikke en renteøkning på 5 %

Hva kan du gjøre om forbrukslånet blir avslått

Du kan ha søkt om for kort nedbetalingstid, for høy lånesum eller du har for mye gjeld. Dette er hva du kan gjøre når du har fått lånesøknaden avslått:

 • Undersøk om det finnes banker som spesialiserer seg på problemstillinger, som når kunden har betalingsanmerkninger
 • Hent inn tilbud på å refinansiere gjelden
 • Sikkerhet aksepteres i pant i bolig eller annen eiendom du eier eller en kausjonist
 • Husk at noen banker er villige til å gi deg lån til tross for inkassosaker. Det forutsetter at pengene brukes til å nedbetale gjelden.
 • Samle alle lån og kreditter i forbindelse med refinansiering
 • Send søknader til så mange banker som mulig eller bruk en låneagent for å kartlegge markedet
 • Be om en begrunnelse for avslaget og send inn klage om du er uenig
 • Søk om lengre nedbetalingstid eller lavere lånebeløp

Type bank kan avgjøre

En viktig årsak til at det lønner seg å søke om lån i flere banker er for at bankene har ulik praksis. De to vanligste banktypene er nisjebanker og sparebanker, der førstnevnte ikke har som krav at kunden skal være eksisterende kunde ved søk om lån.

Fellesnevneren er at en bank følger ikke alle anbefalinger slavisk eller tar avgjørelsen basert på én faktor alene. Det er helhetsvurderingen som avgjør. Jo lavere lånesum det søkes om, jo lettere fraviker kredittscoren og anbefalingene, og motsatt. Bankene har mulighet til å bruke skjønn i alle søknader om lån.

Oppsummering

Årsaken til avslaget på lånesøknaden kan gjelde både mindre alvorlige og alvorlige forhold og er ofte sammensatt.

Det er ikke sånn at det er alt eller ingenting eller at én faktor utelukker andre. Noen banker innvilger gjerne et mindre forbrukslån dersom kunden regnes for å være kredittverdig, men ikke oppfyller alle krav.

På en annen side kan det å bytte adresse ofte gi et utslag på lånesøknaden. Du kan uansett ikke vite hva dine alternativ er om du ikke får en begrunnelse for avslaget direkte fra banken.

Ved for eksempel refinansiering unngår du videre betalingsanmerkninger og rettslig inndrivelse av gjelden. Du øker også dine sjanser om du søker om lån i flere banker og kartlegger markedet selv i stedet for å la én bank gjøre all jobben.

Fordeler og ulemper ved forbrukslån

Det er mange grunner til å ta opp forbrukslån, både gode og mindre gode. Populære bruksområder for forbrukslån er blant annet oppussing, refinansiering, investering, shopping og ferie. Det er ingen krav om bruksområde når du søker om forbrukslån. Du kan med andre år benytte lånet slik du selv ønsker, uten at dette påvirker bankenes behandling av lånesøknaden.

Fordeler ved forbrukslån

Kort behandlingstid

Siden søknaden om forbrukslån er digital kan søknaden behandles på dagen. I noen tilfeller vil du også få svar rett etter søknaden er sendt. Selv om lånesøknaden kan behandles raskt betyr ikke dette at pengene står på konto samme dag. Det tar i gjennomsnitt mellom 1 og 3 dager fra lånet blir utbetalt til det står på din konto.

Ingen krav til bruk

Forbrukslån kan benyttes slik du selv ønsker. Dette betyr at du kan søke om lån for å reise på ferie, shoppe med venninner eller pusse opp hytta. Om dette er lønnsomt eller ikke kan diskuteres. Eksperter anbefaler å benytte lånet til noe som gir verdi, og ikke på forbruk. Dette med bakgrunn i de høye rentene.

Fleksibel nedbetaling

Selv om du inngår en avtale om nedbetaling på 2 år kan du nedbetale lånet raskere. Dette gjøres enkelt ved å øke avdragene. Når du betaler mer enn avtalt går dette direkte til nedbetaling av lånet. Dette påvirker også rentene, da du betaler ned på lånet og det gjenstår mindre summer å regne renter av.

Ulemper ved forbrukslån

Høye renten

I gjennomsnitt ligger renten på forbrukslån mellom 14 og 15 %. Dette betyr ikke at dette er den effektive renten du får tilbud om. Det finnes lånetilbud med lavere renter og høyere. Likevel regnes forbrukslånet som et dyrere lån sett ut i fra renter og gebyrer.

Rentesatsen settes av kredittscore

Når bankene skal vurdere hvilken rente de kan tilby tar de kun utgangspunkt i kredittvurderingen. Hvilken inntekt og gjeld du er oppført med her påvirkes noe av når på året du søker og hvilken skattemelding det tas utgangspunkt i.

God kredittvurdering

Selv om du har god betalingsevne kan du oppleve å få avslag på lån basert på kredittvurderingen. Denne tar utgangspunkt i betalingshistorikken din, og om du har noen anmerkninger eller inkassosaker.

Oppsummering

Det er flere fordeler og ulemper ved forbrukslån. Du må selv avgjøre hva som veier tyngst. Skal du først søke om lån uten sikkerhet er det anbefalt å sammenligne de ulike tilbudene. Ikke lån mer enn hva du har behov for, og ikke ta opp flere lån. Velg den korteste nedbetalingstiden du kan håndtere.